Genel Bilgiler

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalımız 2009 yılında Dr. Erol Şener tarafından kurularak kardiyovasküler cerrahi alanındaki her türlü açık cerrahi ve girişimsel işlemin yapılabildiği. aynı zamanda tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerine eğitim verilen bir klinik haline getirilmiştir. Dr. Erol Şener 2009-2010 yıllarında anabilim dalı başkam olarak görev yapmıştır. Ekibimize 2010 yılında katılan Dr. Mustafa Emir 2010-2012 yıllarında anabilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonraki süreçte 2012-2014 yılları arasında Dr. Şahin Bozok, 2014-2017 yılları arasında Dr. Şeref Alp Küçüker başkanlığında hastaların tedavi hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve öğretim faliyetleri devam ettirilmiştir. 2017 yılında anabilim başkanlığı görevine atanmış olan Dr. Ozan Karakİşİ yönetimindeki ekibimizde halen 3 öğretim üyesi (Dr.Şaban Ergene, Dr. Doğuş Hemşinli) ve bir asistan hekim ile hizmet verilmektedir.
İlimizde açık kalp ameliyatları ilk olarak 2007 yılında Dr. Mustafa Paç ve ekibi tarafından devlet hastanesi bünyesindeki kalp damar cerrahisi kliniğinde gerçekleştirilmiştir.
Günümüzde anabilim dalımızda Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde erişkin kalp damar cerrahisi alanında, her türlü kalp ve damar hastalığının tedavisi ve takibi geliştirilmiş olan en son teknikler, cihazlar ve tıbbi imkanlar kullanılarak Dünya Standartları'na uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kurulduğundan beri aralıksız olarak hizmet vermiş olan kliniğimizde günümüze kadar binlerce açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Anabilim dalımız Rize ili yanı sıra Artvin ili, Trabzon ve Erzurum yakın İlçelerine de hizmet vermektedir.
Tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim faaliyetleri de aralıksız olarak sürdürülerek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi hedefine uygun şekilde üstün nitelikli hekimlerin yetiştirilmesine katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda kardiyovasküler cerrahi alanında akademik olarak klinik ve deneysel çalışmalar üniversitemizin temel tıp bilimleri ve deney hayvanları labaratuarı ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Elde edilen veriler ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmakta ayrıca bilimsel dergilerde yayınlanarak literatüre katkı sağlanmaktadır. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi ve Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi dernekleriyle yakın işbirliği halinde çalışma gruplarına destek sağlanmakta ve alanımızda yayınlanan bilimsel kitaplara katkı sağlanmaktadır.
Kliniğimizde Yapılan Ameliyat ve Girişimsel İşlemler
-Koroner bypass ameliyatları
-Kalp kapak değişim ve tamirleri
-Küçük kesi ile aort kapak değişimi ameliyatları
-Aort anevrizma cerrahisi
-Karolis arter cerrahileri
-Endovasküler anevrizma onarımları (EVAR/TEVAR) -ECMO uygulamaları (Ekstrakorporeal yaşam destek sistemi)
-Periferik damar ameliyatları
-Periferik damar girişimsel tedavileri (balon/stenl)
-Varis (radyofrekans yöntemi) ve derin ven trombozu tedavileri